Thị trường tài chính tiêu dùng được kỳ vọng khởi sắc nửa cuối năm 2022

Thị trường tài chính tiêu dùng được kỳ vọng sẽ khởi sắc trong nửa cuối năm 2022 và dự kiến tăng trưởng mạnh hơn vào năm 2023.

Hai năm vừa qua, thị trường tài chính tiêu dùng chịu ảnh hưởng không nhỏ từ đại dịch Covid-19 khi việc tiếp cận khách hàng mới cũng như thu hồi nợ khách hàng hiện hữu gặp khó khăn, dẫn đến tổng dư nợ của các công ty tài chính tăng trưởng thấp hơn kế hoạch và tỷ lệ nợ xấu tăng vọt lên mức 9%.

Tuy nhiên, nhờ công tác phòng chống dịch bệnh đạt hiệu quả cao, các chính sách hỗ trợ của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước và nỗ lực kích cầu của các công ty tài chính, tín dụng tiêu dùng kỳ vọng dần lấy lại đà tăng trưởng.

Để kích cầu cho vay tiêu dùng cá nhân, các công ty tài chính rất tích cực triển khai nhiều chương trình ưu đãi.

VietCredit bứt phá vượt kế hoạch lợi nhuận 6 tháng, đạt 62% kế hoạch năm 2022

Kết thúc Quý II/2022, Công ty Tài chính cổ phần Tín Việt (VietCredit, UPCoM: TIN) ghi nhận mức lợi nhuận 49 tỷ đồng, vượt xa mục tiêu kế hoạch 6 tháng đầu năm và đạt hơn 62% kế hoạch lợi nhuận cả năm 2022.

Tại thời điểm 30/06/2022, Tổng tài sản của VietCredit đạt hơn 7.300 tỷ, tăng 18% so với cùng kỳ và đạt 120% kế hoạch. Trong đó, cho vay khách hàng đạt 4.745 tỷ chiếm 65% tổng tài sản và tăng trưởng tín dụng 6 tháng đạt hơn 4%.

Tương ứng với quy mô tài sản, tổng doanh thu thuần của VietCredit đạt hơn 929 tỷ, tăng hơn 18% so với cùng kỳ. Trong đó, thu nhập lãi thuần đạt 680 tỷ, đóng góp 73% trong tổng doanh thu. Cùng với xu hướng phát triển chung của ngành, tỷ trọng doanh thu phí khác cũng được mở rộng và chiếm 13% trong cấu phần doanh thu.

Mới cập nhật