Dự kiến cuối năm 2021, UBND TPHCM ban hành Quy chế quản lý kiến trúc chung Thành phố

Dự kiến cuối năm 2021, UBND TPHCM ban hành Quy chế quản lý kiến trúc chung Thành phố, để làm cơ sở xem xét cấp phép xây dựng theo quy định.

 Huyện Cần Giờ sẽ là thành phố nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái

Theo Sở QH-KT TPHCM tính đến nay, TP cơ bản phủ kín 100% quy hoạch phân khu; đã phê duyệt là 600 đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000, với tổng diện tích 88.262,81 ha.

Việc phủ kín quy hoạch của TP cũng như phê duyệt nhiệm vụ đồ án quy hoạch của Thủ tướng sẽ tạo nền tảng, cơ sở pháp lý để TPHCM phát triển đô thị bền vững hơn. Ngoài ra, UBND TPHCM cũng đã phê duyệt Đề án hình thành và phát triển Khu đô thị sáng tạo, tương tác cao phía Đông, đang xem xét phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án.

Cùng với đó, TP đang xem xét chủ trương lập quy hoạch vùng huyện Cần Giờ, xem xét phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu Liên hợp thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc- TP Thủ Đức. Xây dựng đề cương, nhiệm vụ quy hoạch Công viên Sài Gòn Safari, để phục vụ kêu gọi đầu tư.

Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu Liên hợp thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc- TP Thủ Đức

TP cũng rà soát lại nhiệm vụ quy hoạch đã được phê duyệt, đưa ra phương án tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho công tác lập điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5.000 Khu đô thị Tây bắc, để trình Thủ tướng. Công tác rà soát, đánh giá quá trình thực hiện các đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 được chú trọng thực hiện. Ngoài ra, Thủ tướng đã phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung TPHCM đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060. 

Song song đó là chỉ đạo lập quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị; thiết kế đô thị riêng tại các khu vực lõi trung tâm, khu vực có ý nghĩa quan trọng, khu vực cảnh quan đặc thù....

Mới cập nhật