Đồng Nai: Thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Cao Tiến Dũng vừa ký Quyết định thành lập Tổ công tác đặc biệt thúc đẩy tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021.

Theo báo cáo, trong 9 tháng đầu năm 2021, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh Đồng Nai chỉ đạt dưới 40%. Trong đó, dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành giải ngân được hơn 885 tỷ đồng, đạt 19% kế hoạch. Lũy kế đến nay, riêng dự án đặc biệt quan trọng này đã giải ngân 10.700 tỷ đồng, đạt gần 47%.

Ngoài ra, nhiều dự án, công trình trọng điểm trên địa bàn đều có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công thấp. Ước tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công cả năm 2021 của Đồng Nai chỉ đạt 68% so với chỉ tiêu được giao,

Nguyên nhân giải ngân vốn đầu tư công thấp do ảnh hưởng của dịch Covid-19, giãn cách xã hội kéo dài nên công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, việc vận chuyển vật liệu, vật tư, nhập khẩu máy móc thiết bị, điều động nhân công phần lớn đều bị ngưng trệ. Ngoài ra, một số địa phương cấp huyện chưa quyết liệt thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, chủ đầu tư chưa quyết liệt trong điều hành dự án.

Chính vì vậy, Đồng Nai quyết định thành lập Tổ công tác đặc biệt có nhiệm vụ thúc đẩy thực hiện giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 đối với các dự án do UBND tỉnh giao chỉ tiêu kế hoạch. Đồng thời, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, giám sát, xử lý các điểm nghẽn trong giải ngân vốn đầu tư công; tổ chức giao ban định kỳ với các cơ quan, đơn vị liên quan để kịp thời nắm bắt, tháo gỡ vướng mắc trong quá trình giải ngân...

Ông Hồ Văn Hà, Giám đốc Sở KH&ĐT làm Tổ trưởng, đại diện Sở Tài chính làm Tổ phó. Các thành viên của Tổ công tác đặc biệt này gồm đại diện 8 sở, ngành và UBND các huyện, thành phố.

Tổ công tác đặc biệt có trách nhiệm báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh định kỳ hàng tháng, 3 tháng hoặc đột xuất theo yêu cầu của Chủ tịch UBND tỉnh về tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2021.

Mới cập nhật